Stopka

 

BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 4
65232 Taunusstein

Niemcy

 

Tel.: +49 (0)6128 - 746-0
Fax: +49 (0)6128 - 746-5033

E-Mail: info(at)brita.net
Internet: www.brita.net

 

Informacje o produktach BRITA:

Tel.: 22 7212440

 

Rejestr HRB 21644;
sąd okręgowy w Wiesbaden
Identyfikator płatnika VAT: GB 845 8356 90
Dyrektor Zarządzający: Markus Hankammer, Stefan Jonitz

 

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (ODR). Jest ona dostępna pod następującym adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr. Firma BRITA nie zamierza uczestniczyć w postępowaniach rozstrzygania sporów przez konsumenckie biura mediacyjne ani też nie jest do tego zobowiązana.

 

Zrzeczenie się odpowiedzialności:

Zrzeczenie się odpowiedzialności: Informacje podane na stronie internetowej zostały sprawdzone i są regularnie aktualizowane. Nie gwarantujemy jednak, że są one pełne, poprawne i aktualne. Odnosi się to w szczególności do bezpośrednich i pośrednich łączy do innych stron internetowych. Wszystkie informacje mogą być modyfikowane, usuwane lub uzupełnianie bez wcześniejszego ostrzeżenia. Publikacje oraz ich zawartość nie mogą być modyfikowane, rozpowszechniane ani przesyłane do innych firm bez zgody BRITA GmbH. Prawa do obrazów i zdjęć są własnością BRITA GmbH. W przypadkach, gdzie ma zastosowanie prawo autorskie, stosowna informacja będzie widoczna w skrócie w tytule obrazu.